Етичен кодекс на ДФК „Олимпико“

1. Кодексът е набор от принципи, чието спазване е от основно значение за правилното
протичане на спортната дейност, за доботото функциониране и надеждността на
управлението, както и за имиджа на ДФК „Олимпико“. На тези принципи се основават
действията, поведението и взаимоотношенията, както вътрешни, така и външни за
клуба.
2. Това е документ / текст, в който се съдържат ценностите и принципите, с които клубът се
идентифицира и, които са задължителни за ръководството, за играчите и техните
родители/настойници.

3. Към родителите:
➧ Окуражавайте децата да участват, не ги задължавайте.
➧ Помнете , че децата спортуват за свое удоволствие, не за Ваше.
➧ Не спорете, не критикувайте и не коментирайте със сарказъм.
➧ Насочете вниманието си към старанието на децата, а не към това дали печелят,
губят или бъркат.
➧ Оставете детето да се научи само да взима решения на терена.
➧ Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.
➧ Помнете , че децата се учат най-добре от примери. Аплодирайте добрата игра на
всеки отбор или състезател. Позитивните коментари са стимулиращи.
➧ Подкрепяйте всяко усилие за избягване на обидите и физическите разправии в
спорта.
➧ Интересувайте се и насърчавайте децата си към правилния режим на хранене,
спане и свободно време.
➧ Бъдете търпеливи.
➧ Оценете усилията и поведението на децата повече от резултата.
➧ Не игнорирайте децата, имащи нужда от помощ без значение от кой отбор са.

4. Към състезателите:
➧ Не използвайте нецензурни думи.
➧ Не се подигравайте на другите деца.
➧ Посещавайте клуба само, ако имате желание и обичате да спортувате.

5. Към треньора:
➧ Оценвайте уникалността на всяко дете.
➧ Работете в най-добрия интерес на детето.
➧ Уважавайте и подкрепяйте семействата при отглеждане и възпитание на децата.
6. Забележки:

➧ Децата се подвеждат лесно. Често са прекалено ентусиазирани, така че
трябва да бъдат оценявани позитивно. Почти винаги прекаленият натиск и
очаквания дават негативен ефект. За тях негативните оценки и инструкции
често са трудно разбираеми. Бихме могли да намалим напрежението и
тревогата в тях, ако просто ги оставим да се забавляват с футбола и не
очакваме победата на всяка цена. Децата нямат намерение да правят
грешки. Грешките са част от играта. Нека играта бъде техният учител.
Всички се учим от опита. Сега е ред на децата. За системно неспазване или
грубо нарушаване на кодекса от страна на родител, клубът си запазва
правото да прилага наказания, описани в раздел ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧЛ.14 от Правилника за вътрешен ред на ДФК „Олимпико“.
➧ Борбата за победа е съществен елемент в спорта. Но дори по-важно от
победите, особено за малките състезатели, е духът на мача, първенството
или турнира. Младите хора обичат да спортуват – харесва им да играят и да
придобиват нови умения. Успехите са ключова, но в никакъв случай не и
единствената причина да играеш и спортуваш.
7.Задължение на хората, работещи в клуба, родители и зрители е да докладват за
нарушения на играчите по точките на етичния кодекс. При провинения, Ръководството
на ДФК „Олимпико“ запазва правото си на прилага санкции описани в раздел
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧЛ.14. от Правилника за вътрешен ред на ДФК
„Олимпико“.


Футболна академия Олимпико 2024. Всички права запазени!
Поверителност | Общи условия | Правилник | Етичен кодекс